Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v četrtek, 13.12.2018 gostilo dva predavatelja, ki sta imela odlični predavanji ustanovitvi Teritorialne obrambe RS ter o delovanju TO in slovenske milice/policije neposredno pred in v času osamosvojitvene vojne na območju Hrastnika in Zasavja. S tem dogodkom je OZSČ Hrastnik obeležila praznovanje 50. obletnice ustanovitve Teritorialne obrambe RS.

Božo Majcen, upokojeni pripadnik Slovenske vojske in neposredni udeleženec vojne za Slovenijo v sestavi TO, je predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje (OZVVS Zasavje). V začetku izredno zanimivega in poučnega predavanja je oslikal ustanovitev in razvoj TO, v nadaljevanju pa pojasnil splošno vojaško politično situacijo pred in med osamosvojitveno vojno v Sloveniji. V osrednjem delu predavanja je natačno opisal delovanje občinskega štaba za TO Hrastnik in njegovih mobiliziranih enot v omenjenem času. Predavanje je popestril s pripovedovanjem osebnim zgodb in pripetljajev.

Bojan Skočir, upokojeni delavec Policije in neposredni udeleženec vojne za Slovenijo v sestavi slovenske milice/policije, je podpredsednik Policijsko veteranskega društva Sever Zasavje. Zelo zanimivo je predstavil delovanje slovenske milice/policije v času osamosvojitvene vojne opisujoč naloge, ki so jih izvajali na območju Hrastnika in Zasavja, in razne dogodke med izvajanjem zaščitnih in varnostnih nalog.

Vojaškega strokovnega predavanje se je udeležilo do sedaj rekordno število članov OZSČ Hrastnik (51 članov). Mnogi med njimi so istočasno tudi člani ene od obeh vateranskih združenj.

Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, se je prisrčno zahvalil obema predavateljema za izredno izčrpni in zelo interesantni predavanji, kakršni v našem združenju še nismo imeli. Istočasno pa je izrazil tudi veliko željo za nadaljevanje zelo uspešnega sodelovanja z obema veteranskima društvoma.

Po zaključku predavanja so bila podeljena priznanja ZSČ članom našega združenja za njihov prispevek k uspešnem delovanju združenja v preteklih letih. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je Gorazd Hafner, predsednik združenja, vročil zaslužene pisne pohvale ZSČ, ki so jih prejeli: Franc Grom, višji vodnik Franjo Krsnik, višji štabni vodnik Franc Lamovšek in stotnik Janez Šmuc. Dogodek se je zaključil s prijetnim druženjem.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore.

Datoteke za prenos