Vojaško strokovno predavanje »Ukrajina – na poti v vojno« in srečanje ob zaključku leta


Kot vsako leto smo za člane našega Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik tudi letos pripravili vojaško strokovno predavanje in družabno srečanje ob zaključku leta.

V četrtek, 14. decembra 2023 nam je predaval podpolkovnik Boštjan Lesjak, poveljnik Šole za podčastnike Centra vojaških šol. Podpolkovnik Lesjak je častnik Slovenske vojske, ki je bil ob začetku vojne v Ukrajini napoten v Kijev, kjer je opravljal naloge na veleposlaništvu Republike Slovenije v času odsotnosti osebja veleposlaništva, ki se je zaradi varnosti umaknilo v sosednjo Poljsko. V svojem predavanju »Ukrajina – pot v vojno« je zelo nazorno opisal geostrateški položaj Ukrajine in njene odnose s sosedami, še posebno z Rusijo, ter navedel razloge za začetek vojne na pragu evropskega kontinenta. Samo predavaje je začinil s svojimi zanimivimi pogledi in bogatimi izkušnjami med nekajmesečnim opravljanjem nalog v teku njegove napotitve v Ukrajino.

Po zaključenem predavanju je predsednik združenja Gorazd Hafner podelil dvema članoma priznanja Zveze slovenskih častnikov za njihovo prizadevno delo v združenju:

  • Martin Pust je prejel bronasto medaljo ZSČ in

  • Marjan Racki pa pisno priznanje ZSČ.

Zatem je sledilo tradicionalno družabno srečanje članov združenja ob koncu leta z manjšo pogostitvijo. Predsednik združenja je pred začetkom druženja vsem prisotnim zaželel veliko zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu ter jih pozval, da se v čim večjem številu udeležijo zanimivih dogodkov, ki jih bo organiziralo združenje v prihodnjem letu. Na dogodku je prisotnim članom razdeljen koledar našega združenja za leto 2024.

Besedilo: Jani Zore.

Fotografije: Maks Rak.