Aktivnost Občinskega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Hrastnik je bila v začetku leta namenjena predvsem izdelavi poročil za leto 2017 in zaključku načrtovanja dela za letošnje leto. Vsi dokumenti so v osnutku že pripravljeni, čakajo le na potrditev na naslednji seji predsedstva in vključitev v gradivo za letošnji zbor članov.

Novost letošnjega načrtovanja programa dela, izhaja iz »Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti članic ZSČ«, ki je bil sprejet v Zvezi slovenskih častnikov (ZSČ) sredi lanskega leta. Na podlagi tega Pravilnika se je lahko vsaka članica kandidirala za finančna sredstva iz finančnega načrta ZSČ, ki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti članic v letu 2018. V tem procesu smo morali izpolniti vlogo za sofinanciranje članic ZSČ, v katero smo morali vnesti vse zahtevane podatke o stanju v združenju in realizaciji programa dela za leto 2017. Na podlagi podatkov iz vloge upoštevajoč »Kriterije za izračun sofinanciranja dejavnosti članic« so na Zvezi izračunali število točk za vsako članico in le-to pomnožili z vrednostjo točke. Tako je našem združenju dodeljeno nekaj preko 1.000,-€. Na podlagi Pravilnika moramo porabiti najmanj 60% dodeljenih sredstev za vojaško-strokovne aktivnosti. Z višino dodeljenih sredstev smo zelo zadovoljni, ker nam je bila dodeljena približno enaka višina sredstev za leto 2017, vendar po drugačnem sistemu sofinanciranja.

Letos se izteče mandat sedanjim organom našega združenja, kot tudi organom ZSČ, zato posvečamo veliko pozornost kandidacijskim postopkom in izbiri kandidatov v organe našega združenja in organe ZSČ. Dolgoletni sekretar združenja David Srebotnik je pred meseci izrazil željo, da bi po 25. letih želel prepustiti funkcijo mlajšim kadrom, zato že nekaj časa v združenju vlagamo precej naporov v iskanje novih kandidatov za to pomembno dolžnost in za ostale dolžnosti v organih združenja. Z izvolitvijo novega predsedstva združenja želimo tudi posodobiti metodo in obliko dela najvišjega organa združenja, zato pripravljamo poslovnik o delu predsedstva združenja, ki bo sprejet na prvi seji predsedstva v novem mandatu.

Zaradi želje po ohranitvi povezave z organi ZSČ, smo se v lanskem decembru vključili v kandidacijski postopek Zveze, ter predlagali kandidata za člana Predsedstva ZSČ in člana odbora za izvajanje programov ZSČ.

Sedanji Statut združenja je star že skoraj deset let, potrebno je bilo prevetriti njegove člene in ga posodobiti skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o društvih in uskladiti s Statutom ZSČ. Del članov predsedstva pospešeno dela na tem projektu, da bi lahko njegovo posodobitev zaključili pred letnim zborom članov.

V predsedstvu združenja smo se odločili, da bi konec februarja prvič sklicali koordinacijski sestanek domoljubnih in veteranskih organizacij, ter ostalih interesnih organizacij, s ciljem usklajevanja skupnih aktivnosti na lokalni ravni. Želja nam je, da bi se v naše dogodke vključile tudi ostale organizacije, ki bi v njih našle svoj interes.

V začetku leta nismo načrtovali svojih lastnih aktivnosti za svoje članstvo, razen za člane strelske sekcije, ki že pridno trenirajo dvakrat tedensko na našem strelišču – na naši največji pridobitvi v lanskem letu. Nekateri naši člani pa so se aktivno vključili v dogodka, ki ju tradicionalno organizira ZZB NOB:

  • 6. januarja 2018 se je skupina naših članov priključila občinski organizaciji ZZB in se udeležila svečanosti ob 74. letnici zadnjega boja Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici in

  • 14. januarja 2018 pa se je skupina naših članov udeležila osrednje slovesnosti ob 76. letnici Dražgoške bitke v Dražgošah.

Konkretne priprave za volilni letni zbor članov OZSČ Hrastnik se bodo začele v naslednjem tednu in bodo trajale do 15. 3. 2018, ko bomo imeli volilni zbor članov v prostorih Mladinskega centra Hrastnik.

Besedilo: Jani Zore

Fotografije: Ivo Vučetič in Jani Zore

Tekst k fotografijam:

Trije žeblji – mesto, kjer je padel naš narodni heroj Jože Menih – Rajko Knap.

Člani strelske sekcije v akciji.