Tudi letos smo obiskali spomenik narodnemu heroju Jožetu Menihu Rajku v celjski vojašnici

Tako kot prejšnja leta je združena delegacija Hrastnika na predvečer državnega praznika 27. april – Dan upora proti okupatorju obiskala vojašnico Franc Rozman Stane v Celju dne 24. aprila 2024, kjer se v njihovem spominskem parku nagaja spomenik Jožetu Menihu – Rajku Knapu. Poleg njega se v spominskem parku nahajata tudi spomenika narodnima herojema Francu Rozmanu Stanetu in Slavku Šlandru. Jože Menih – Rajko Knap je bil rojen v Hrastniku, kjer je preživel mlada leta. Po napadu okupatorja na tedanjo Jugoslavijo, se je zelo zgodaj vključil v narodnoosvobodilno gibanje. Kot mlad borec, star rosnih 21 let in popolnoma predan ideji narodnoosvobodilnega boja je hitro napredoval in konec leta 1942 postal komisar legendarnega Pohorskega bataljona. Padel je januarja 1943 skupaj s svojimi soborci na Osankarici na Pohorju. Po njem ima ima ime tudi hrastniška osnovna šola.

Organizator dogodka je bila Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Hrastnik v sodelovanju z poveljstvom 20. pehotnega bataljona iz Celja. Združeno delegacijo Hrastnika so sestavljali:

  • devet članov OO ZB za vrednote NOB Hrastnik na čelu z njeno predsednico Danico Kovač, ki je bila tudi vodja združene delegacije,

  • Tanja Strmljan, predstavnica občine Hrastnik,

  • Janja Urlep, pomočnica ravnateljice osnovne šole Narodnega heroja Rajka Hrastnika in

  • trije člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik na čelu s podpredsednikom Igorjem Pogačnikom.

Po prihodu v vojašnico nas je pričakal in pozdravil major Andrej Rižner, poveljnik 20. PEHP in vojašnice FRS Celje, praporščak Robert Mikolič pa je seznanil vodstvo delegacije ter praporščaka Antona Grebenca in Branka Šmita s predvidenim protokolom polaganja venca. Ob 09.00 uri smo se napotili proti spomeniku narodnega heroja Jožeta Meniha Rajka, kjer je že bila postavljena častna straža in oba praporščaka OO ZB NOB in OZSČ Hrastnik. Vodstvo delegacije v spremstvu poveljnika 20. PEHP je položilo venec k spomeniku. Zatem je Danica Kovač, predsednica OO ZB za vrednote NOB spregovorila o življenju in delu Jožeta Meniha Rajka. Slovesnost smo zaključili s skupno fotografijo združene delegacije in prisotnih pripadnikov Slovenske vojske.

Po zaključeni komemorativni slovesnosti nas je major Andrej Rižner, poveljnik 20. pehotnega polka in Vojašnice FRS povabil v sejno sobo poveljstva 20. PEHP. Danica Kovač se je še enkrat zahvalila poveljniku, da je omogočil današnji pietetni dogodek v Vojašnici FRS in dodala, da bi z dogodkom nadaljevali tudi v naslednjih letih. Tanja Strmljan, predstavnica občine Hrastnik, je v svojem kratkem nagovoru poudarila pomen takšnih dogodkov za hrastniško lokalno skupnost. Janja Urlep, pomočnica ravnateljice osnovne šole Narodnega heroja Rajka je omenila, da učence osnovne šole redno seznanjajo z življenjem narodnega heroja, po katerem šola nosi njegovo ime ter dodala, da z učenci višjih razredov obiskujejo prizorišče zadnjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici. Igor Pogačnik, podpredsednik OZSČ Hrastnik, se je zahvalil poveljniku pehotnega polka za dosedanje zelo uspešno sodelovanje med 20. PEHP in hrastniško častniško organizacijo. Major Andrej Rižner je poudaril, da v enoti veliko in uspešno delajo na civilno vojaškem sodelovanju ter nas seznanil, da bo polk praznoval dan enote 19. junija 2024 in zaželel vsem prisotnim, da se odzovejo vabilu na slovesnost. Zatem smo se še nekaj časa zadržali v prijetnem klepetu.

Besedilo in fotografije: Jani Zore