Narodni heroj Jože Menih – Rajko Knap, borec znamenitega pohorskega bataljona, je bil rojen pred stotimi leti v Hrastniku (23. april). Po njem se imenuje tudi osnovna šola v Hrastniku. Njegova obeležja se nahajajo v Hrastniku (doprsni kip v osnovni šoli in spominska tabla na mestu, kjer je stala njegova rojstna hiša), Pri treh žebljih na Osankarici, na mestu, kjer je padel celoten pohorski bataljon (spominsko obeležje z napisom Rajko) in v Vojašnici Franc Rozman Stane v Celju (doprsni kip v parku). V času Jugoslavije se je vojašnica v Celju namreč imenovala po njem.

ZB NOB Hrastnik je načrtovalo, da 100 – obletnico rojstva narodnega heroja Rajka obeleži z obiskom njegovih spominskih obeležij. Na prošnjo ZB NOB Hrastnik je Območno združenje slovenskih častnikov Hrastnik vzpostavilo stik z 20. pehotnim polkom in stekle so priprave, da se prvič po osamosvojitvi RS obišče obeležje narodnega heroja Rajka v Vojašnici FRS v Celju. ZB NOB Hrastnik je kot nosilec dogodka k sodelovanju povabilo tudi občino Hrastnik in osnovno šolo v Hrastniku, ki po njem tudi nosi ime.

V četrtek, 21. aprila 2022 je združena delegacija iz Hrastnika obiskala vojašnico v Celju. Sestavljena je bila iz predstavnikov ZB NOB Hrastnik kot nosilca dogodka (Danica Kovač, predsednica, in Drago Funkl, podpredsednik), predstavnikov Občine Hrastnik (Božo Majcen, podžupan, in Suzana Venko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve), predstavnice osnovne šole NH Rajka (Jadviga Stopar, podravnateljica), predstavnikov OZSČ Hrastnik (Igor Pogačnik, podpredsednik, in Jani Zore, član predsedstva) ter dveh praporščakov iz ZB NOB Hrastnik in OZSČ Hrastnik. Združeno delegacijo je najprej sprejel podpolkovnik Andrej Krivec, poveljnik 20. pehotnega polka, s katerim smo se nekaj časa zadržali v prijetnem razgovoru. Zatem smo skupno odšli v park v vojašnici, kjer se nahaja spomenik NH Rajku.

Poveljnik A. Krivec je poskrbel za enkraten protokol polaganja venca k spomeniku. Poleg spomenika je bila postavljena častna straža dveh vojakov pehotnega polka, v neposredni bližini pa je bilo postrojen del poveljstva pehotnega polka. Na vidno mesto v ozadju spomenika sta bila postavljena oba praporščaka. Člani delegacije smo se postrojili na za to določeno mesto pred spomenikom. Zatem je delegacija ZB NOB Hrastnik v spremstvu poveljnika A. Krivca položila venec pred spomenik. Ob tem častnem dogodku sta D. Kovač, predsednica ZB NOB Hrastnik in J. Stopar, podravnateljica osnovne šole NH Rajka spregovorili nekaj priložnostnih besed v spomin NH Rajku.

V nadaljevanju smo se še nekaj časa zadržali s podpolkovnikom A. Krivcem. Predsednica ZB NOB Hrastnik pa je izrazila namero, da bi vsako leto obiskali obeležje NH Rajku v vojašnici, kar je bilo z odobravanjem sprejeto. Pred odhodom iz vojašnice smo si ogledali še spominsko sobo 20. pehotnega polka.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore