Epidemija virusa COVID-19 in s tem povezane omejitve so dodobra oklestile letni program dela Občinskega združenja slovenkih častnikov Hrastnik v lanskem letu. Kljub temu smo uspeli izvesti precej načrtovanih dogodkov predvsem v začetku leta in v času od druge polovice maja do začetka oktobra.

Ker se je epidemija zavlekla tudi v letošnje leto, se nismo mogli udeležiti slovesnosti Pri treh žebljih na Pohorju, na katerih smo bili do sedaj tradicionalno prisotni. Medtem pa je načrtovano prvenstvo ZSČ v veleslalomu v sklopu prireditve »Partizanske smučine 1945«, ki se je tradicionalno odvijalo zadnjo soboto v januarju in na kateri smo bili prisotni s svojo ekipo, prestavljeno v marec.

Ker se še ne more predvideti, kdaj se bodo omejitve začele sproščati, se je predsedstvo združenja znašlo pred dilemo, kako načrtovati aktivnosti združenja v letošnjem letu. Sprejeta je odločitev, da se letni program dela za leto 2021 popolni z vsebinami kot v preteklih letih, sama izvedba pa se bo prilagodila trenutni epidemiološki situaciji in veljavnim ukrepom. Člani predsedstva se niso sestali od oktobra lanskega leta, vendar so za medsebojno komunikacijo uporabili elektrosko pošto in telefon. Tako je do sredine januarja izdelan osnutek letnega programa dela. Nekateri člani predsedstva združenja so predlagali, da bi organizirali vitualno sejo z uporabo aplikacije ZOOM. Skladno z navodilom, so si vsi člani predsedstva naložili aplikacijo in v soboto, 30.1., uspešno opravili poskusno vključitev v sejo. V nedeljo, 31. 1. pa so prvič izvedli tudi virtualno sejo predsedstva združenja, na kateri so v živo uskladili osnutka letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2021. Potrdili so pregled dogodkov, ki bodo v letu 2021 sofinancirani s strani Zveze slovenskih častnikov. Pogovorili so se tudi o uporabi strelskega poligona v prihodnje in sprejeli sklep, da se do nadaljnjega aktivnosti na strelskem poligonu ne izvajajo in da se o tem obvestijo vsi člani.

V naslednjih dneh se bodo intenzivno pripravljala potrebna poročila o delu v lanskem letu, ki se bodo obravnavala na naslednji virtualni seji v drugi polovici fenruarja.

besedilo in fotografija: Jani Zore.