Koncem avgusta v lanskem letu je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik zelo uspešno organiziralo »team building« dan za zaposlene v osnovni šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik. Ta dogodek je predstavljal začetek aktivnega sodelovanja z osnovno šolo, ki se je nadaljevalo tudi v letošnjem letu.

Mateja Izgoršek, učiteljica športa iz OŠ NHR, je na podlagi lanskoletne dobre izkušnje s »team buildingom«, predlagala častniškem združenju, da bi z osmošolci izvedli 4 – 5 urni orientacijski pohod, v katerega bi vključili tudi vojaške in druge vsebine. Združenje je k sodelovanju pri izvedbi pohoda povabilo Občinsko organizacijo RK Hrastnik. Izdelala se je trasa pohoda od strelskega poligona OZSČ Hrastnik do zadružnega doma v Čečah. V njo pa so se umestile delovne točke: uporaba ročne busole in orientacija na terenu, postopki pri oživljanju osebe in metanje ročne bombe v cilj.

S strani OZSČ Hrastnik je bil za vodjo aktivnosti določen David Srebotnik, ki je skupaj s člani (Z. Ladiha, R. Senčar, I. Vučetič, I. Pogačnik, M. Pust in J. Zore) in dvema predstavnikoma OORK Hrastnik izvedel orientacijski pohod v petek, 7. 6. 2019. V aktivnost so bili vključeni trije razredi osmošolcev v okviru športnega dne. Vsak razred sta spremljala po dva učitelja športa. Da bi aktivnost imela tudi vojaški pridih, se je z vsakim razredom oblikovala vojaška formacija – vod s poveljnikom (predsednik razreda) in kurirjem, vsak vod pa je imel po dva oddelka s svojim poveljnikom.

Po zaključku dela na delovnih točkah na strelskem poligonu, so se oblikovale tri pohodne kolone, ki so bile napotene na traso pohoda s časovnim zamikom. Na pohodu so vsi uspešno rešili postavljen naloge iz orientacije in prišli na cilj pohoda – zadružni dom v Čečah.

Člani OZSČ Hrastnik, ki so bili vključeni organizacijo dogodka, so aktivnost ocenili kot zelo uspešno ter pohvalili delo in angažiranje učencev. Na zaključku smo skupaj z učiteljico športa Matejo Izgoršek in njenimi kolegi, ki so spremljali učence, zaključili, da bi v okviru športnega dne v prihodnje s takšnim skupnimi aktivnostmi nadaljevali.

Dogodek je objavljen tudi na spletni strani časopisa Savus:

Home

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore.