Člani OZSČ Hrastnik že vrsto let obiskujemo vojaške vaje Večnamenskih sil kopenske vojske – VSKV, bolje poznane kot MLF – Multinational Land Force. MLF je trilateralna enota moči pehotne brigade, ki jo sestavljajo enote iz Italije, Madžarske in Slovenije, medtem ko imata Avstrija in Hrvaška status opazovalke. Na našo prošnjo, da bi si ogledali zaključek vaje »EVROPSKI VETER 2016« (»EUROPEAN WIND 2016«), nas je naše Predstavništvo pri MLF obvestilo, da je ogled vaje namenjen predvsem za najvišje vojaške predstvanike sodelujočih držav in EU, medtem ko je število drugih udeležencev ogleda zelo omejeno. Kljub omejitvam je bilo omogočeno, da se ogleda vaje lahko udeleži do 9 članov našega združenja.

Na vojaško politični ravni vseh treh sodelujočih držav je bilo sklenjeno, da se iz sestave MLF oblikuje bojna skupina Evropske unije (EU Battle Group – EUBG), katero so vse tri države ponudile EU kot pripravljeno vojaško enoto, ki jo lahko EU uporabi na kriznih žariščih. V letu 2016 se je oblikovala in usposabljala združena bojna skupina moči brigade. V njo so vključene enote in sredstva iz sestave kopenske vojske in letalstva iz vseh treh držav, ki so vključene v MLF in Avstrije. Tudi poveljstvo bojne skupine je mednarodne sestave, vključuje pa štabne častnike in podčastnike iz že prej omenjenih držav in Hrvaške. Bojni skupini poveljuje italijanski brigadni general Paolo Fabbri, ki je istočasno tudi poveljnik MLF, kot tudi poveljnik italijanske alpske brigade »Julia«.

Od sredine novembra 2016 je trajalo večdnevno zaključno usposabljanje poveljstva in enot bojne skupine EU na območju Gemone (Italija) in okoliških vojaških vadiščih pod nazivom »EVROPSKI VETER 2016« (»EUROPEAN WIND 2016«), ki se je zaključilo v četrtek, 1. decembra 2016. Mednarodna ocenjevalna skupina, ki je ves čas spremljala in ocenjevala delo poveljstva in enot bojne skupine, je na zaključku usposabljanja pozitivno ocenila usposobljenost poveljstva in enot in s tem je bojna skupina EU dosegla končne operativne zmogljivosti. To pomeni, da je enota v celoti usposobljena in pripravljena za delovanje skladno z zahtevami EU. Bojna skupina EU bo v pripravljenosti za delovanje v prvi polovici 2017.

V četrtek, 1. decembra je bil organiziran ogled vaje za najvišje vojaške predstavnike (t. j. VIP Day), na katerem se je bojna skupina predstavila javnosti ter najvišjim vojaškim predstavnikom sodelujočih držav in najvišjemu vojaškemu predstavniku EU (grški general Mikhail Kostarakos, vodja Vojaškega komiteja EU). Delegacijo SV sta sestavljala general major Andrej Osterman, načelnik Generalštaba SV, in brigadirka Alenka Ermenc, načelnica Združenega sektorja za operacije.

Skladno z organizacijo ogleda vaje smo bili vključeni v »rumeno skupino«, v kateri so bili manj pomembni visoki obiskovalci. V vojašnici Gio Pantanali v Gemoni smo si ogledali poveljstvo bojne skupine razmeščeno na poveljniškem mestu v poljskih pogojih (združeni operativni center, odsek za logistiko – J4 in odsek za zveze in komunikacije – J6, kjer so nam vodje OC in odsekov pojasnili namen, sestavo in način delovanja teh celic poveljstva. Zatem smo se premaknili na vojaško vadišče Rivoli Bianchi v bližini mesta Venzone. Na vadišču je potekala predstavitvena vaja, na kateri nam je bilo prikazano združeno delovanje enot in sredstev bojne skupine na podlagi namišljenega scenarija, po katerem se je bojna skupina usposabljala. Na predstavitveni vaji je bilo prikazano:

 • priprava, organizacija in izvedba srečanja predstavnikov civilnih s poveljnikom bojne skupine (izvidovanje območja, dovod sil in zavarovanje območja, prihod in varovanje udeležencev sestanka, neposredno zavarovanje kraja srečanja, pripravljenost za delovanje v primeru nenadnega napada) in
 • postopki pri nenadnem napadu sovražne oborožene skupine na udeležence srečanja (delovanje enot zavarovanja v odbijanju neposrednega napada, evakuacija udeležencev srečanja, evakuacija ranjenca, izvedba koordiniranega napada na oboroženo skupino in njeno uničenje).

Vsi udeleženci smo lahko videli delovanje, sodelovanje in koordinacijo enot in sredstev, ki so vključeni v sestavo bojne skupine EU:

 • slovenska četa z lahkimi bojnimi vozili Valuk,
 • italijanska četa z lahkimi bojnimi vozili Frecce,
 • slovenska sanitetna enota,
 • enota vojaške policije sestavljena iz predstavnikov Italije, Madžarske in Slovenije,
 • italijanska enota minometov 120 mm,
 • italijanska enota za artilerijsko podporo (havbice 155 mm),
 • italijanska enota protioklepnih vozil Centauro,
 • par avstrijskih izvidniških helikopterjev Kiowa,
 • par italijanskih bojnih helikopterjev Mangusta,
 • par italijanskih letal za zračno podporo kopenskih sil AMX in
 • par avstrijskih lovsko bombniških letal za neposredno letalsko podporo Eurofighter.

Zaključek predstavitvene vaje so popestrila tudi tri letala italijanske letalske akrobatske skupine Frecce Tricolori, ki so prikazali nekaj letaskih akrobacij v zraku.

Zahvaljujemo se poveljstvu MLF, da nam je, kljub veliki omejitvi, omogočilo ogled zaključne vaje bojne skupine EU »EVOPSKI VETER 2016«, še posebno podpolkovniku Gregorju Ribnikarju, vodji Predstavništva SV pri MLF, za pomoč in sodelovanje med pripravo in izvedbo obiska pri MLF.

S strani vodje predstavništva SV pri MLF smo bili tudi obveščeni, da se za naslednje leto načrtuje, skladno s programom MLF, vojaška vaja »Zvita podlasica 2017« na Madžarskem (»Clever Ferret 2017«).

Besedilo: Jani Zore

Fotografije: Jani Zore in Maks Rak.

1 2 3 3a 4 5 6 6a 7

 

 

 

 

8 9 10 11 11a 12 13 14 15

 

 

 

 

 

 

 

17 18 19 20 21 23 24 25 26 27