Gostili smo predsednika Organizacije rezervnih oficirjev Republike Severne Makedonije

V sklopu bilateralnega sodelovanja med Zvezo slovenskih častnikov in Organizacijo rezervnih oficirjev Republike Severne Makedonije (ORORSM) je od 25. do 27. maja 2024 Zvezo slovenskih častnikov obiskal njihov predsednik Goce Georgiev. ORORSM je častniška organizacija, ki v svoji sredini združuje rezervne častnike in podčastnike iz Republike Severne Makedonije in je pravna naslednica nekdanje Organizacije rezervnih vojaških starešin Republike Makedonije.

V času priprave obiska visokega predstavnika ORORSM je ZSČ kontaktirala naše združenje in nas povprašala, če bi lahko en dan gostili visokega gosta iz Severne Makedonije ter mu predstavili svoje združenje, njegovo delovanje in pokazali nekatere znamenitosti Hrastnika in okolice. Z veseljem smo ponudbo sprejeli in pričeli s svojimi pripravami obiska.

V soboto dopoldan, 25. maja 2024 je na naše strelski poligon prispel predsednik ORORSM Goce Georgiev v spremstvu Martina Jugovca, podpredsednika ZSČ in Rajka Najzerja, predsednika odbora za mednarodno sodelovanje ZSČ. Pričakali smo ga trije člani predsedstva našega združenja: Igor Pogačnik, podpredsednik OZSČ Hrastnik ter dva člana predsedstva združenja Rudi Senčar in Jani Zore ter se namestili pod našim kozolčkom. V uvodu je Martin Jugovec, podpredsednik ZSČ, uradno pozdravil visokega gosta in vse prisotne ter predal besedo podpredsedniku našega združenja Igorju Pogačniku, ki je v imenu našega združenja zaželel dobrodošlico Gocetu Gergievu in obema članoma Predsedstva ZSČ. Nato je sledila celostna predstavitev našega združenja, v kateri je Jani Zore zelo nazorno predstavil organizacijo in delovanje združenja, članstvo, način financiranja, prioritetna področja delovanja s poudarkom na vojaško strokovni dejavnosti, strelstvu in delu z mladimi, način informiranja javnosti o delu združenja in način uspešnega aktivnega sodelovanja s Slovensko vojsko ter sorodnimi in drugimi organizacijami. Rudi Senčar je zelo plastično predstavil strelski poligon, njegovo izgradnjo in trenutno uporabnost. Med predstavitvijo smo goste pogostili z zasavsko specialiteto – jetrnico, kranjsko klobaso in domačimi keksi. Goce Georgiev je zelo pozorno poslušal predstavitev in postavil precej vprašanj, na katera smo mu vsebinsko odgovorili.

Po zaključeni predstavitvi našega združenja smo vse tri goste povabili na strelišče, kjer so člani strelske sekcije pripravili 7 različnih pištol in 2 revolverja. Praktično izvedbo strelskega urjenja gostov je vodil vodja strelske sekcije Rudi Senčar s pomočjo treh članov strelske sekcije (Momir Ilišević, Brane Jelakovič in Ludvik Žabkar).

Pred odhodom s strelskega poligona smo izvedli kratek protokolarni dogodek. Igor Pogačnik, podpredsednik združenja je izročil Plaketo OZSČ Hrastnik za sodelovanje visokemu gostu iz Severne Makedonije in ob tem poudaril, da je združenje zelo ponosno, da smo lahko gostili tako visokega gosta. Zatem je Goce Georgiev, predsednik ORORSM, izročil Igorju Pogačniku priložnostno darilo zahvaljujoč se za izreden sprejem, zelo vsebinsko predstavitev in odlično praktično izvedbo streljanja. Na zaključku protokolarnega dogodka je Rudi Senčar vsem trem gostom podaril čepico »Čebelica« za spomin in uspešno opravljeno strelsko urjenje s pištolami in revolverjema. Dogodek na strelskem poligonu smo zaključili s skupnim fotografiranjem.

Vsi skupaj smo se nato odpeljali do restavracije »Zasavski gurman«, kjer smo imeli skupno kosilo. Med kosilom smo tudi izkoristili čas za medsebojno spoznavanje in izmenjavo izkušenj.

Po kosilu smo gosta odpeljali na Kum (1220 m), kjer mu je najprej Igor Pogačnik predstavil dogodke na Kumu pri obrambi telekomunikacijskega stolpa med osamosvojitveno vojno 1991, Jani Zore pa je na samem vrhu Kuma za goste izvedel geografsko in topografsko orientacijo.

Obisk visoke goste iz Severne Makedonije in obeh članov Predsedstva ZSČ smo zaključili ob kavici v planinskem domu na Kumu.

Besedilo in fotografije: Jani Zore.