Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v aprilu 2019 organiziralo za svoje člane predavanje o Sistemu varstva pred naravnimiin drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, zasavski regiji in občini Hrastnik. Takrat je bila tudi izražena želja članov, da bi v jeseni obiskali Center za obveščanje v Trbovljah.

Na povabilo Boštjana Breznikarja, vodje izpostave RS za zaščito in reševanje Trbovlje,je skupina članov združenja obiskala Center za obveščanje Trbovlje 24. oktobra2019. Najprej nas je pozdravil vodja izpostave Breznikar. Zatem pa nam je Urška Koren, vodja centra za obveščanje, predstavila center in njegovo delovanje. Skupaj z dežurnim operaterjem sta nam razložila vso informacijsko in komunikacijsko podporo, ki jo imajo v centru. Demonstrirano je tudi nekaj praktičnih postopkov, ki jih morajo operaterji, skladno s predpisi, uporabljati pri svojem delu. Člani združenja smo dobili odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih postavljali med obiskom. Na koncu smo se zahvalili za zelo vsebinsko predstavitev centra in se pogovorili o možnosti nadaljnjega sodelovanja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: JaniZore.