Začetek letošnjega leta nam je dajal upanja, da bomo kaj kmalu pričeli z izvajanje letnjega programa dela Občinskega združenja slovenskih lastnikov Hrastnik. Zaščitni COVID ukrepi so se malce sprostili in naše strelišče je bilo odprto za treninge članov strelske sekcije, ki so morali na poligonu in med streljanjem upoštevati vse predpisane protikoronske ukrepe. Po dobrih treh tednih smo morali ponovno prekini aktivnosti na strelskem poligonu.

V začetku maja se je epidemiološka situacija poboljšala in končno se je odprlo – najprej za strelske aktivnosti. Člani strelske sekcije so nadaljevali s svojimi treningi ob sredah in sobotah.

V soboto, 22. maja pa ja naše združenje izvedlo prvo strelsko kondiciranje za svoje člane. Vodja strelske sekcije Rudi Senčar je s svojo ekipo poskrbel, da sta organizacija in izvedba strelskega kondiciranja potekala izredno profesionalno s popolnim upoštevanjem vseh predpisanih protikoronskih zaščitnih ukrepov. Strelska mesta so bila vzorno pripravljena (orožje, zaščitna očala, slušalke za zaščito sluha in daljnogled za opazovanje zadetkov). Po zaključenem streljanju izmene so se vsa strelska mesta in uporabljena sredstva dezinficirala.

Aktivnosti se je udeležila petina članov, ki so opravili streljanje s pištolo CZ z vložno cevjo za malokalibrske naboje in pištolo CZ M70 7,65 mm. Prijavljeni udeleženci so bili razdeljeni v 3 skupine s pol urnim časovnim zamikom. Najboljše rezultate so dosegli naslednji:

  • s pištolo CZ z vložno cevjo: Gregor Koritnik (92 krogov), Branko Šmit (90 krogov) ter Dejan Pižmoht in Ludvik Žabkar (80 krogov) in
  • s pištolo 7,65 mm: Gorazd Hafner (83 krogov), Gregor Koritnik (81 krogov), Franci Grom (79 krogov) in Igor Zavrašek (78 krogov).

Tudi priliv novih članov se zaradi epidemije ni usahnil. Združenju so se priključili trije novi kandidati za sprejem v naše združenje: eden je pripadnik Slovenske vojske, ki je takoj sprejet v članstvo združenja, dva pa sta postala kandidata za članstvo in, skladno s statutom združenja, pričela z enoletnim poskusnim obdobjem.

Besedilo in fotografije: Jani Zore