V letnem programu dela našega združenja je vsako leto ena vojaško strokovna ekskurzija posvečena seznanitvi z dogodki iz osamosvojitvene vojne 1991 in obiskom enega od prizorišč, kjer so enote Teritorialne obrambe in Milice imele bojna delovanja. Tokrat smo se v soboto, 21. oktobra smo se odpravili v Novo mesto in okolico. Na povabilo vsem domoljubnim in veteranskim organizacijam v Zasavju, se je odzvala le OZSČ Trbovlje in skupina njihovih članom se nam je pridružila na naši ekskurziji.

Prva vsebinska točka je bila v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Tukaj smo si ogledali zelo zanimiv in bogat muzej razvoja Teritorialne obrambe na Dolenjskem in njenega delovanja med osamosvojitveno vojno. Skozi razstavne prostore nas je vodil Vasko Maraš, polkovnik v pokoju, predsednik OZSČ Novo mesto in član predsedstva OZVVS Dolenjska in nas z zelo bogato razlago popeljal skozi obdobja razvoja TO s poudarkom na bojna delovanja enot med osamosvojitveno vojno. Kot aktivni udeleženec vojne za Slovenijo nam je predstavil svojo vlogo kot tudi enote TO, kateri je poveljeval. Z zanimanjem smo spremljali  njegovo razlago in si ogledovali muzejske eksponate orožja in opreme, ki jo je uporabljala TO v času osamosvojitvene vojne.

V nadaljevanju smo si ogledali izredno zanimivo in poučno razstavno izložbo avtorja Mitje Teropšiča,  polkovnika v pokoju, o enoti SV (1 bataljon 22. brigade n 122. učni bataljon pehote), ki je usposabljala vojaške nabornike v vojašnici v Novem mestu. Ob tem nam je Vasko Maraš, v imenu odsotnega avtorja izložbe, izročil priložnostno darilo: knjigo »Naborništvo v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski 1992-2003 – 1 bataljon 22. brigade in 122 učni bataljon pehote v Vojašnici TO in DV v Novem mestu«. Obisk v vojašnici smo zaključili s skupnim fotografiranjem pred dvema muzejskima eksponatoma (bojno oklepno vozilo – BOV), ki sta razstavljena na dvorišči vojašnice.

Zatem smo se odpravili v bližnje Pogance – enega od prizorišč bojnega delovanja TO na Dolenjskem. Na tem mestu sta se nam pridružila dva člana predsedstva OZVVS Dolenjska Albin Gutman, general podpolkovnik v pokoju, in Anton Klobčaver, polkovnik v pokoju. A. Gutman nam je najprej zelo natačno in doživeto opisal delovanje TO med osamosvojitveno vojno, nato pa je plastično pripovedjo orisal dogajanje bojnega dogodka enote TO na Pogancih. Kar prehitro je minilo tistih 45 minut in ob slovesu nam je A. Klobčaver, predsednik OZVVS Dolenjske, poklonil knjigo »Vloga TO Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju«. Prisrčno smo se zahvalili smo se našemu gostitelju V. Marašu in mu izročili priložnostno darilo, ki ga bo spominjalo na naš obisk.

Z avtobusom smo se vrnili v Novo mesto, kjer nas je čakal vodič Miro, ki nam je v dvournem sprehodu

Povedal mnogo detajlov iz zgodovine Novega mesta in razkazal najpomembnejše znamenitosti. Bivanje v Novem mestu smo zaključili s kosilom v gostišču Loka na obrežju prelepe reke Krke.

Na poti proti domu smo se ustavili na gradu Bogenšperk, ki smo si ga ogledali v prijetni družbi vodičke vodičke Neže.

Zelo se zahvaljujemo našem gostitelju V. Marašu, predsedniku OZSČ Novo mesto za sodelovanje pri pripravi naše ekskurzije in samem odličnem vodenju po muzejskih zbirkah v Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto, članoma OZVVS Dolenjske upokojenemu generalu A. Gutmanu in upokojenemu polkovniku A. Klobčaverju za izredno lep in poučen opis dogodkov v Pogancih med osamosvojitveno vojno 1991, TIC Novo mesto in TIC Šmartno pri Litiji za pomoč pri organiziranju kulturnega dela naše ekskurzije, ter vodičema Miru in Neži za izjemno vodenje. Zahvala tudi vozniku Tonetu Ljubovšku za varno in skrbno vožnjo avtobusa med našo ekskurzijo.

 

Tekst: Jani Zore

Fotografije: M. Rak in J. Zore