Na rednem letnem zboru članov v četrtek, 7 marca 2024 je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik opravilo pregled dela in ocenilo svoje delovanje v lanskem letu. V nadaljevanju je sprejet Letni program združenja in potrjen Finančni načrt dela za letošnje leto. Zbora se je udeležilo do sedaj rekordno število članic in članov – skupaj 58 oz.  Povabilu na zbor članov so se odzvali gostje: Marko Funkl, župan občine Hrastnik, Iztok Bastič, predsednik OZVVS Zasavje, Alojz Vrbnjak, predsednik odbora Hrastnik PVZ Sever Zasavje, Danica Kovač, predsednica ZB NOB Hrastnik in predsednica Koordinacije DVO Zasavja, Dolanc Marjan, član upravnega odbora Društva Generala Majstra Zasavje, Drago Zupanc, predsednik OZSČ Laško in Franci Ceferin, sekretar OZSČ Trbovlje.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora je Gorazd Hafner, predsednik združenja, poročal zboru o delu združenja v letu 2023. Poudaril je, da je združenje zelo uspešno izvedlo skoraj vse planirane dogodke in aktivnosti, Posebno je omenil izvedbo dogodkov iz vojaško strokovnega področja, ki so predstavljali prioriteto v delovanju združenja. Poudaril je pomembnost dela z mladimi in zelo dobro izvedbo obeh dogodkov: orientacijski pohod za osmošolce in preživetje v naravi, ki so se ga udeležili otroci in vnuki članov združenja in se je zelo dobro prijel. Pohvalil je vsa izvršena dela na strelskem poligonu. Izrazil je zahvalo vsem članom združenja, ki so s svojim angažiranjem in prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so zelo aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov in na delovnih akcijah. V nadaljevanju je seznanil prisotne z realizacijo Finančnega načrta za preteklo leto. Združenje je v letu poslovalo s pozitivno bilanco: planirani prihodki so bili preseženi za 25%, planirani odhodki so bili realizirani 114%. V poročilu nadzornega odbora je Ljubo Zalezina, predsednik nadzornega odbora, podal pozitivno oceno o delovanju združenja za leto 2023. Vsa poročila za leto 2023 so bila enoglasno prejeta.

V nadaljevanju je G. Hafner predstavil predlog Programa dela združenja za leto 2024 in poudaril najpomembnejše dogodke in aktivnosti posameznih programskih področij. Vse prisotne člane je pozval, da se planiranih dogodkov udeležijo v čim večjem številu in jih vzpodbudil k čim večjem nudenju pomoči v pripravah in izvedbi večjih in organizacijsko zahtevnejših dogodkov, ki jih bo združenje organiziralo. Prisotnim je predstavil predlog Finančnega načrta za leto 2023, v katerem postavka »Sofinanciranje s strani ZSČ« ni dokončno opredeljena s stani Zveze. Po kratki diskusiji sta bila oba predloga enoglasno sprejeta. Sprejet pa je bil tudi sklep, s katerim zbor članov pooblašča predsedstvo združenja, da po potrebi sprejme popravek Finančnega načrta, ko se natačno določijo finančna sredstva s strani ZSČ.

V točki »Kadrovske zadeve« je zbor opravil nadomestne volitve in izvolil Bogdana Kovčana za člana predsedstva združenja. Predsednik združenja je predstavil napore predsedstva pri iskanju ustreznega kandidata za blagajnika združenja v lanskem letu in pozval vse prisotne, da do naslednjega rednega letnega zbora pomagajo pri iskanju ustreznega osebe. Zatem se je zbor seznanil s problematiko poskusnega obdobja kandidatov za članstvo in po konstruktivni diskusiji je zbor sprejel sklep za olajšanje sprejema novih članov in pooblastil predsedstvo k pripravi predloga sprememb 13. člena Statuta.

Na koncu letnega zbora so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je predsednik  združenja G. Hafner vročil priznanja ZSČ, ki so jih prejeli:

  1. Pisno priznanje ZSČ: Marijan Farkaš, Ana Koritnik, Zala Logar, Branko Skaza, Aljoša Zavrašek in poddesetnik Renato Saviozzi.
  2. Bronasta medalja ZSČ: Franc Grom in stotnik Ljubo Zalezina.
  3. Srebrna medalja ZSČ: Branko Šmit.
  4. Častni znak ZSČ: polkovnik Gregor Hafner.
  5. Častni znak ZSČ za sodelovanje: Servis Enka, Urška Hribšek s.p.
  6. Plaketa ZSČ: Polkovnik Ivan Zore.

 

Po zaključenem zboru so se prisotni gostje in člani zadržali v prijetnem druženju.

 

Fotografije: Maks Rak.

Tekst: Jani Zore