V letošnjem letu sta Ministrstvo za obrambo RS in Slovenska vojska pripravila sodobnejši in bolj celovit pristop k promociji in popularizaciji vojaškega poklica. V času od 11. do 13.5.2022 se je v Celju odvijala Sejemsko promocijska prireditev, na kateri so bila prikazane vse dejavnosti Slovenski vojske, bojna in nebojna tehnika, vojaško šolstvo. Predstavljeni so bili tudi vsi poklici, ki se opravljajo v SV. V okviru te prireditve so se povabljeni novi vojaški obvezniki letnika 2004 seznanili z vojaško dolžnost državljanov v miru in ob neposredni vojni nevarnosti. Predstavljen jim je bil tudi poklic vojaka ter možnosti zaposlovanja v Slovenski vojski,  prostovoljnega služenja vojaškega roka in pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi.

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je bilo povabljeno s strani Uprave za obrambo Ljubljana, da zagotovi spremstvo za vojaške obveznike iz občine Hrastnik, ki so se udeležili prireditve v Celju. Dne 11.5.2022 je zbrane vojaške obveznike prevzel Igor Pogačnik, podpredsednik našega združenja. Po opravljenih administrativnih formalnostih so se z avtobusom odpravili v Celju, kje so se vojaški obvezniki, kjer so bili prisotni na seznanitvah, kasneje pa so si organizirano ogledali samo prireditev. Po zaključenih aktivnostih se je celotna skupina zadovoljna vrnila v Hrastnik.

Igor Pogačnik  je med vožnjo v Celje in nazaj izkoristil, da je vojaškim obveznikom predstavil OZSČ Hrastnik, njegov pomen, delovanje in dejavnosti, katere združenje izvaja in jih pozval, v kolikor imajo interes, da se priključijo združenju.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Jani Zore

Fotografije: Igor Pogačnik in Maks Rak