Območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina je priredilo v soboto 31. 7. 2021 že 23. spust po reki Kolpi. Ta tradicionalni dogodek spada med šest krovnih dogodkov Zveze slovenskih častnikov. Lani je bil tradicionalni spust izveden zaradi epidemije bolj v simbolični obliki. Spust ima tudi mednarodni značaj, vendar je letos hrvaško častniško združenje odpovedalo udeležbo zaradi težje COVID situacije pri njih. Tako so Belokranjci, kot vedno, stopili skupaj in se zelo potrudili z organizacijo letošnjega spusta z rafti po reki Kolpi. Zgodilo pa se je prvič, da smo morali vsi udeleženci imeti veljavna PCT dokazila. Trasa letošnjega spusta je potekala od vasi Griblje do Metlike s postankom v kampu Podzemelj.

Zjutraj smo prišli na zborno mesto na kopališču pri Metliki, kjer nas je organizator pričakal s »kačjo slino« in malico. Ko smo se zbrali vsi udeleženci (člani 8 častniških združenj, predstavniki domoljubnih in veteranskih združenj Bele Krajine in predstavnika hrvaškega častniškega združenja), so nas pozdravili Anton Kraševec, predsednik OZSČ Bela Krajina, brig. Martin Jugovec, generalni sekretar ZSČ, in županja Semiča v imenu vseh treh belokranjskih županov. Odpravili smo se na vstopno mesto na bregu Kolpe pri vasi Griblje, kjer so nas razdelili po 7 sedmih raftih. Pred začetkom spusta so nas seznanili z varnostnimi ukrepi pri plovbi po reki Kolpi. Odnesli smo rafte na reko Kolpo, se vkrcali in pričeli s spustom. V začetku so se veslači v vsakem raftu pod vodstvom vodje rafta usposabljali v usklajenem veslanju in pri tem je marsikateri raft napravil zanimivo pirueto. Veslači so se kaj hitro uskladili in spust se je začel najprej po mirni gladini, a kaj kmalu smo prišli do prve ovire – jezu na reki. Pri njej smo izstopili iz raftov in jih previdno prenesli preko jezu, se ponovno vkrcali in odveslali naprej. Po približno pol ure plovbe smo se ustavili na hrvaški strani Kolpe in napravili nekaj skupinskih fotografij. Plovbo smo nadaljevali proti mestu za postanek – avtokamp Podzemelj, kjer nas je organizator presenetil z izdatno malico in kozarčkom rujnega. Po kratkem počitku in kopanju v reki smo ponovno zasedli rafte in nadaljevali spust po Kolpi. Spotoma smo premagali še dva jeza in kaj kmalu zaključili s spustom pri kopališču v Metliki. Skupni dogodek smo zaključili z družabnim srečanjem na obali reke Kolpe v Metliki.

OZSČ Hrastnik se je tradicionalno udeležilo spusta po reki Kolpi v sodelovanju z Brodarskim društvom Hrastnik. Skupina je letos štela 10 članov združenja, ki so bili v preteklem letu med najbolj aktivnimi pri izvedbi dogodkov našega združenja. Naši odpravi se je pridružil tudi Rado Gnidič, član Brodarskega združenja, ki je med plovbo opravljal nalogo krmarja in skrbel za varnost na vodi. Na poti domov smo bili vsi istega mnenja, da smo preživeli nepozaben dan z željo, da dogodek ponovimo naslednje leto.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jani Zore

Fotografije: Zdenko Ladih in Jani Zore.