Vsako leto Zveza slovenskih častnikov organizira posvete s z vodstvi članic. Osnovni cilj posvetov je, da se najvišji funkcionarji Zveze in članic medsebojno informirajo o aktualnih vsebinah v Zvezi in združenjih, da izmenjajo dobre praksa v delovanju ter da predstavijo pobude in predloge za nadaljnje delovanje.

V soboto, 5. 10. 2019, je potekal medregijski posvet ZSČ v Velenju v organizaciji Dušana Ajtnika iz OZSČ Velenje, koordinatorja za Zahodno-štajersko regijo ZSČ. Posveta so se udeležili: generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, brigadir Martin Jugovec, generalni sekretar ZSČ, polkovnik Jani Zore, predsednik Odbora za izvajanje programov ZSČ, najvišji predstavniki združenj iz Koroške, Zahodno-štajerske in Zasavske regije ter podpolkovnik Gregor Hafner, poveljnik 20. pehotnega polka SV s sodelavko. Iz našega občinskega združenja sta se posveta udeležila poročnik Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, in stotnik Igor Pogačnik, član predsedstva.

V začetku posveta so se udeleženci seznanili s potekom načrtovanja dejavnosti v ZSČ za leto 2020 in obvezami članic. V nadaljevanju pa so predstavniki združenj predstavili primere dobrih praks v svojem delovanju.

Gorazd Hafner je podrobno predstavil način dela z novimi člani združenja. Na zboru članov OZSČ Hrastnik v letu 2018 je sprejet nov statut združenja, v katerem je predpisano tudi enoletno poskusno obdobje, ki ga mora opraviti vsak novi član, ki nima častniškega ali podčastniškega čina. V svoji razpravi je omenil, da se novi člani v času poskusnega obdobja seznanijo s celostno podobo delovanja združenja. Na zaključku pa je posebno poudaril zelo pozitivne izkušnje poskusnega obdobja, ki ga prvi novi člani zaključujejo ravno v teh dneh.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jani Zore, fotografije: J. Zore in M. Jugovec.