Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je na lanskoletnem zboru članov sprejelo dopolnjen statut združenja. Ena od njegovih novih pomembnim vsebin je uvedba poskusnega obdobja za nove člane združenja. V letih 2016 in 2017 se je združenju priključilo precej novih članov, ki pa niso imeli vojaških činov, niti so služili vojaški rok. Zaradi tegaje v drugi polovici leta 2017 predsedstvo združenja začelo razmišljati o spremembah statuta in uvedbi poskusnega obdobja za nove člane. S statutom je opredeljeno enoletno poskusno obdobje za nove člane in obveznosti, ki jih morajo novi člani izpolniti, da bi lahko bili sprejeti v polnopravno članstvo v združenje.

Namen poskusnega obdobja je, da se kandidati pred sprejemom v polnopravno članstvo seznanijo z aktivnostmi združenja in preveri, če so njihovi osebni interesi skladni s programskimi cilji in aktivnostmi združenja. V času poskusnega obdobja jih spremljajo in vodijo mentorji, ki jih določi predsedstvo združenja. Predsedstvo združenja izda sklepo poskusnem obdobju, v katerem se opredeli:

 • trajanje poskusnega obdobja,
 • zahteve, ki jih mora izpolniti kandidat in
 • mentor, ki bo spremljal in vodil kandidata v času poskusnega obdobja.

Zahteve, ki jih mora novi član izpolniti med poskusnim obdobjem, so:

 1. proučiti Statut, se seznaniti z organizacijo Združenja in letnim programom dela,
 2. udeležiti se najmanj 50% načrtovanih dogodkov (cca. 12 dogodkov) s programskega področja »Vojaško-strokovna dejavnost«, od tega pa obvezno:1 orientacijsko – taktičnega pohoda, 1 vojaško-strokovnega predavanja,1 vojaško-strokovne ekskurzije,1 strelskega urjenja za člane združenja in 1 dogodka s področja »Sodelovanje s SV in podpora delovanja SV«,
 3. udeležiti se najmanj 2 načrtovanih dogodkov s programskega področja »Spominsko-domoljubna in protokolarna dejavnost«,
 4. udeležiti se najmanj 1 načrtovanega dogodka s programskega področja »Kulturno-zabavna in športno-rekreativna dejavnost« in
 5. pokazati interes za delovne akcije in delo v organizacijskih aktivnostih združenja in se jih udeleževati.

Vsak novi član se po preteku poskusnega obdobja s sklepom predsedstva sprejme v polnopravno članstvo, če:

 • opravi vse postavljen zahteve,
 • potrdi željo za sprejem v združenja in
 • dobi pozitivno mnenje mentorja.

Kljub uvedbi poskusnega obdobja za nove člane ugotavljamo, da interes za vključitev v naše združenje ni upadel. Od aprila 2018 do februarja letošnjega leta je 10 kandidatov vložilo prošnjo za sprejem v naše združenje. Vsi že pridno izponjujejo obveznosti v poskusnem obdobju. V soboto, 16.2.2019, sta mentorja David Srebotnik in Jani Zore opravila razgovor z novimi člani. Udeležilo se ga je 6 novih članov. Pregledali smo vse njihove dosedanje opravljene obveznosti, predstavljen jim je letni program dela združenja za leto 2019 in dobili so napotila mentorjev za njihovo nadaljnje delo v poskusnem obdobju. S preostalimi novimi člani, ki se srečanja niso mogli udeležiti zaradi njihovih delovnih obveznostmi, bo srečanje opravljeno do konca meseca februarja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:Jani Zore, fotografije: Gregor Koritnik in Jani Zore.