Novice

  • Sredi marca 2024 smo se v vojašnici Vincenca Repnika na zboru zbrali člani in članice Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Na zbor so prišli številni gostje iz Območnih združenj slovenskih častnikov Ljutomer, Mežiške doline in Maribora ter predstavniki veteranskih organizacij Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega […]

  • V četrtek, 14. marca 2024 smo začeli z izvajanjem vojaško strokovnih dejavnosti, ki so načrtovani v letošnjem Letnem programu dela OZSČ Hrastnik. Odpravili smo se na vojaško strokovno ekskurzijo v Prekmurje, natančneje Mursko Soboto. Obiskali smo rodovski bataljon 72. brigade v Vojašnici Murska Sobota. Udeležili smo se srečanja in predavanja generalmajorja Alojza Šteinerja, nekdanjega načelnika […]

  • V četrtek, 14. marca 2024, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina (v nadaljevanju OZVVS) v sodelovanju s Teritorialnim polkom 72. brigade Slovenske vojske pripravilo otvoritev obširne razstave »Naborništvo v Teritorialni obrambi (TO) in Slovenski vojski (SV) 1992-2003« avtorja Mitje Teropšiča, upokojenega polkovnika SV. V lepem številu smo se tega dogodka udeležili tudi […]

  • Na našem strelskem poligonu smo v soboto, 16. marca 2024 organizirali prvo redno strelsko urjenje za člane našega združenja. Izvedli smo streljanje z MK puško in pištolo Zastava M70 7,65 mm na razdalji 25 metrov. Vodja strelske sekcije Rudi Senčar, vodja streljanja, je s svojo 6-člansko ekipo (M. Iliševič, V. Mrak, I. Zavrašek, L. Žabkar, J. […]

  • Nova generacija vojakov in vojakinj na prostovoljnem služenju vojaškega roka je pričela s svojim služenjem v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Od 4. 3. 2024 do 7. 6. 2024 bodo spoznali življenje vojaka in njegove naloge. V tokratni generaciji je, v učni enoti Veščinskega centra iz Vipave, pričelo usposabljanje 19 pripadnikov. Skozi Temeljno vojaško-strokovno […]

  • V petek 15. 3. 2024 smo se člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi zbrali v dvorani PGD Zagorje – mesto, kjer smo organizirali redno letno programsko konferenco. Konference se je udeležilo 30 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali: Podžupan občine Zagorje ob Savi, g. Janez Vovk Predstavnik Generalštaba SV, brigadir Boštjan Baš […]

  • Dne 14. marca 2024 se je sestala Komisija za nadzor finančno materialnega poslovanja Zveze slovenskih častnikov v polni sestavi in obravnavala stanje za leto 2023. Na seji so prisostvovali tudi predsednik ZSČ generalmajor Dobran Božič, podpredsednik brigadir Martin Jugovec in generalni sekretar major Dušan Nardoni. Seji komisije je prisostvovala tudi predstavnica računovodskega servisa g. Maruša […]

  • Na rednem letnem zboru članov v četrtek, 7 marca 2024 je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik opravilo pregled dela in ocenilo svoje delovanje v lanskem letu. V nadaljevanju je sprejet Letni program združenja in potrjen Finančni načrt dela za letošnje leto. Zbora se je udeležilo do sedaj rekordno število članic in članov – skupaj 58 […]

  • Častniki in podčastniki, združeni v Območnem združenju slovenskih častnikov (OZSČ) Bela krajina, smo se v četrtek, 7. marca 2024, v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Metlika zbrali na rednem letnem zboru. Po pozdravu praporu OZSČ in po himni, ki jo je odpela mlada pevka Natalija Šterk, po uvodnem pozdravu predsednika OZSČ Antona Krašovca in po izvolitvi […]

  • Ljutomerski častniki so se konec februarja sestali na redni letni konferenci v Biotermah Mala Nedelja. Ob skoraj 40 odstotni udeležbi članov združenja je konferenci prisostvovalo 16 eminentnih gostov, med njimi tudi brigadir Martin Jugovec, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov. Tokratna konferenca je potekala v dveh delih. V prvem, protokolarnem, delu so prisotni počastili prihod društvenega prapora […]

Zveza slovenskih častnikov 
©2024 ZSČAvtorji Emigma