Novi prapor združenja.

 

 

 

 

 

Predsednik OZSČ občin Kungota, Pesnica in Šentilj, por. Janko Vujica ml.