Območno združenje slovenskih častnikov Sežana sklicuje skupščino in istočasno občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov Sežana.

vabilo na_skupni občni zbor_skupscina_Z