V sredo, 8. 2. 2017, OZSČ Radovljica v sodelovanju z ZVVS Radovljica organizira 15.
tradicionalni Pohod spomina in prijateljstva, iz Radovljice, preko Bleda
(kjer je občinska proslava) v Vrbo.
Začetek pohoda je ob 8-ih izpred Srednje gostinske in turistične šole v
Radovljici. Med pohodniki je vedno tudi veliko članov Zveze slovenskih
častnikov, mnogi tudi s pohodnimi prapori.
Po končanem pohodu in proslavi v Vrbi je enolončnica in v nadaljevanju še
druženje na šoli v Radovljici.
Vljudno vabljeni!