Naslednja (36.) seja Predsedstva ZSČ bo 25. januarja 2017 ob 9. uri v Ljubljani. Težišče razprav na tej seji bo namenjeno pripravi dokumentov za Redno letno skupščino Zveze slovenskih častnikov 2017 in odločanju o predlogih za priznanja ZSČ za prvo polovico leta 2017.