31. seja Predsedstva ZSČ bo 7. septembra 2016 ob 9. uri v sejni sobi Športne dvorane Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani.

Predsedstvo bo poleg stalnih točk dnevnega reda razpravljalo in odločalo tudi o: načrtovanju sodelovanja med SV in ZSČ za leto 2017, imenovalo delovno skupino za pripravo rešitev glede vloge in pomena ZSČ v slovenski družbi, mednarodnem sodelovanju, spremembah in dopolnitva Pravilnika o priznanjih ZSČ, izvajanju Finančnega načrta ZSČ 2016 in o drugih vprašanjih, ki so trenutno aktualna v ZSČ.