Tradicionalnemu nočnemu pohodu na Frato sledi, prvi vikend v novembru, tradicionalni spominski pohod iz Škocjana na Bučko. Oba pohoda sta povezana z bojnim delovanjem novomeške partizanske čete, ki je v sodelovanju z mokronoško četo, v noči iz 2. na 3. november 1941 napadla nemško postojanko na Bučki. Napad je bil izveden v skladu s cilji, to je preprečiti izseljevanje slovenskega prebivalstva z območja razmejitve med italijansko in nemško okupacijsko cono. Zaradi predčasnega odkritja in neizkušenosti napad ni uspel. A je pokazal, da bo okupator, kljub vojaški premoči, na območju Slovenije doživel odpor prebivalstva. Zgodovina je pokazala, da je le aktiven odpor okupatorju nujen, če se hoče doseči osvoboditev. V spomin na ta dogodek, se v organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB Škocjan izvaja pohod in na zaključno slovesnost na Bučki. Kraju kjer so bili med vojno izseljeni skoraj vsi prebivalci. Pohoda se udeležujemo tudi člani OZSČ Novo mesto skupaj z drugimi veteranskimi organizacijami. Pohodnike je na začetku pohoda pozdravil župan občine Škocjan Jože Kapler. Tridesetim pohodnikom se je na Bučki pridružil tudi 1. Dolenjski spominski bataljon. Skupaj z drugimi obiskovalci, so spremljali kulturni program, ki so ga pripravili v sodelovanju z OŠ Škocjan in prebivalci Bučke. Slavnostni govornik je bil Dušan Černe, predsednik zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto. Sledilo je prijetno druženje.

1_Zbiranje udeležencev pohoda v Škocjanu.

2_Poveljnik spominske novomeške čete.

3_Pozdrav predsednik ZB za vrednote NOB Janka Škoporca in župana Škocjana Jožeta Kaplerja na začetku pohoda .

4_Postanek pri Smrekarjevih.

5_Podelitev zahvalne listine družini Smrekar.

6_Pohodna kolona na Bučki.

6_Prihod Dolenjskega spominskega partizanskega bataljona.

7_Zastavonoše na čelu pohoda na Bučki.

8_Pri spomeniku na Bučki.

9_Praporščaki pred Kulturnim domom na Bučki.

10_Prapori na tribuni.

11_Povezovalka programa1.

12_General Kocijan borec Gubčeve brigade.

13_Zahvala nastopajočim.

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš