V Vojašnici Franca Uršiča je pričelo usposabljanje petindvajsetih pripadnikov na služenju prostovoljnega vojaškega roka. Na začetku usposabljanja se seznanijo z osnovnimi postopki vojaka na bojišču. Ob praktičnem delu pa je potrebno poznati tudi osnove slovenske vojaške zgodovine. Zato je bila nedelja 16. oktobra namenjena spoznavanju dogajanj v vojni za samostojno Slovenijo, s poudarkom na dogajanjih na Dolenjskem. Najprej so si ogledali spominsko soboto Teritorialne obrambe, kjer so se seznanili z razlogi za poimenovanje vojašnice po Francu Uršiču. Slednji je bil smrtno ranjen v spopadu na Medvedjeku 28. junija 1991. Spoznali so razvoj in organizacijo Teritorialne obrambe ter njeno vlogo v času pred, med in po osamosvojitvi. Pri tem so bili predstavljeni dogodki in kraji oboroženih spopadov v Pogancih, Medvedjeku in Krakovskem gozdu na Dolenjskem: Seznanjen so bili tudi s posledicami napada na letališče Cerklje ob Krki ter spopadov v Rigoncah in Prilipah. V muzejski zbirki Teritorialna obramba in naborniška vojska so spoznali oborožitev Teritorialne obrambe, sredstva zvez, načinom bivanja ter posamezni enotami, ki so delovale v vojašnici.

Seznanitev se je nadaljevalo s seznanitvijo z dogodki na kraju spopadov v Pogancih. Takratno dogajanje sta jim pojasnila Albin Gutman, generalpodpolkovnik v pokoju, vojni poveljnik TO Dolenjska in načelnik Generalštaba Slovenske vojske ter Anton Klobčaver, polkovnik v pokoju, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska. Pot so nadaljevali do kraja spopadov na Medvedjeku, kjer jim je dogajanje pojasnil Vasko Maraš, polkovnik v pokoju, predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto. S tem so dobili vpogled na dogodke pred 31 leti, a tudi izvedeli zakaj morajo spoznati in obvladati posamezna vojaška znanja in veščine.

Fantje in dekleta bodo na usposabljanju v treh fazah. 1. faza traja 5 tednov, 2. faza 6 tednov in 3. faza 2 tedna. Skupno 13 tednov. Vojak ali vojakinja prostovoljec/prostovoljska lahko prostovoljno služenje opravi v celoti ali pa ga zaključi po posamezni fazi. V tem času jim teče delovna doba. Pridobijo tudi nagrado v višini 2.231,- €, po uspešnem zaključku pa še 1.074,- €, ki jih lahko kandidat uporabi za 30 ur praktične vožnje v avtošoli. Na spletni strani https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/vojak-prostovoljec/ so podrobnosti o postopkih in rokih za to področje v letu 2023.

1_ Kaj nas čaka v spominski sobi Teritorialne obrambe.

2_Kaj je to manevrska struktura narodne zaščite.

3_Kako so potekale zveze, ko še ni bilo mobitelov.

4_Generalpodpolkovnik Albin Gutman pojasnuje takratne razmere v Pogancih.

5_Spominska fotografija pri vozilu BOV-3 na Pogancih.

6_Medvedjek kraj največjega spopada na Dolenjskem.

7_Skupinska fotografija pri spomeniku na Medvedjeku.

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Miha Dolinšek