Skladno z 9. členom Statuta ZSČ so združenja znotraj Zveze pravne osebe zasebnega prava, ki sprejemajo dolžnosti in pravice, izhajajoče iz tega statuta, in ki v okviru svoje društvene organiziranosti združujejo fizične osebe:

  • ki imajo državljanstvo Republike Slovenije;
  • ki imajo vojaško strokovna znanja (vojaki, podčastniki, častniki, vojaški uslužbenci, civilne osebe, zaposlene v SV in MORS);
  • ki imajo strokovna znanja, koristna na področju nacionalne varnosti, in želijo delati na tem področju v okviru Zveze;
  • ki niso nikoli delovali proti interesom slovenskega naroda, zlasti v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije v letih 1990–1991.

Pravice in dolžnosti članov so določene v statutih in drugih splošnih aktih združenj, medsebojne pravice in dolžnosti članic Zveze ter Zveze so pa opredeljene s Statutom Zveze slovenskih častnikov.

Datoteke za prenos