Novice

  • Slovenska vojska že petič zaporedoma organizira strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm, na kateri sodelujejo organizacije in društva, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju. Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipa šteje tri člane. Strelsko tekmovanje poteka na treh ravneh. V naslednji raven se uvrsti pet najboljših ekip. SV poskrbi za varnost, logistično […]

  • Na letnem zboru članov Občinskega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Hrastnik v mesecu marcu je predstavnik PVD Sever Zasavje podal pobudo za usposabljanje članov PVD Sever Zasavje. Pobudo smo uresničili 11. aprila 2018 na strelskem poligonu OZSČ Hrastnik. Po pozdravnih nagovorih Francija Kovača, člana PVD Sever Zasavje in tudi člana našega združenja, in Davida Srebotnika, člana […]

  • Člani OZSČ Bela krajina smo se tudi letos udeležili strelskega tekmovanja z vojaško puško M-48 7,9 mm na civilnem strelišču Radna pri Sevnici v soboto, 14. aprila 2018. Na tekmovanje se je prijavilo kar 59 ekip oziroma 175 strelcev, belokranjski častniki smo nastopili z dvema tričlanskima ekipama. V lepem sončnem vremenu se je bilo prijetno […]

  • V petek 6. aprila 2018 je bila spominska slovesnost pri spomeniku padlim braniteljem Dravograda, ki ga je okupator napadel 6. 4. 1941. V kulturnem programu so sodelovali: godba na pihala Pernice, učenci OŠ Neznanih Talcev Dravograd in pevski zbor Goršek Čaki iz Šentjanža. S svojo prisotnostjo so program popestrili tudi praporščaki iz PO ZVV Koroška, […]

  • Zaradi slabega pogleda na bivšo vojašnico in sedaj prenovljen grad Bukovje smo popoldne 6. 4. 2018 člani OZ ZSČ Dravograd z nekaterimi praporščaki PO ZSČ, praporščaki PO ZVV Koroška in podpornimi člani očistili in pospravili okolico spomenika v spomin leto 91, na barikadi pred Dravogradom. Akcija je bila dobro načrtovana in usklajena, saj smo v […]

  • 7. aprila 2018 je minilo 170 let, ko je slovenski domoljub Lovro Toman, na Wolfovi 8 v Ljubljani, prvič izobesil – trobojnico – slovensko zastavo. V spomin na ta dogodek je bila 8. 4. 2018 slovesnost v zemljepisnem središču Slovenije GEOSS, v Spodnji Slivni pri Vačah. Slovesnost v Spodnji Slivni poteka od leta 1998 in […]

  • Člani Občinskega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Hrastnik smo pričeli z uresničevanjem aktivnosti iz vojaško-strokovne dejavnoti letošnjega Programa dela. V sredo, 4. aprila 2018, smo opravili prvo strelsko urjenje s tremi vrstami orožja: MK pištolo, MK puško in pištolo CZ M-75 9×19 mm na lastnem strelišču v Hrastniku. S pištolami smo streljali iz stoječega položaja, z […]

  • Ta fotografija generala Rudolfa Maistra je bila objavljena leta 1927 v Ljubljanskem Zvonu. Na njej je še naslov izdajatelja, Bakrotisk Delniške tiskarne d. d. v Ljubljani, Foto atelje Viktor. To sliko hranim še iz časa, ko je bilo ime generala Rudolfa Maistra več ali manj zamolčano. Pred leti se nas je iz občine Štore kar […]

  • Območno združenje slovenskih častnikov Maribor, v katerega je združeno približno 1300 članov iz občin Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Starše, je pripravilo volilno in programsko konferenco. Poročilo o delu v preteklem štiriletnem mandatu je podal predsednik združenja  Jožef Škof, ki to dolžnost opravlja že več kot dvajset let in jo bo še štiri leta, saj so […]

  • Vsako leto se predstavniki OZSČ Koper udeležujemo rednih letnih skupščin Občinskega združenja zveze borcev NOB Piran. Letos so imeli programsko skupščino v četrtek 29. marca 2018 v prostorih KS Portorož kamor smo bili tudi povabljeni. Z veseljem se udeležujemo teh dogodkov sorodne organizacije, ki nas druži s programom prenosa tradicije za vrednote obrambe domovine. Podobni […]

Zveza slovenskih častnikov 
©2018 ZSČAvtorji Emigma