Novice

  • V sredo, 13. marca 2019, je imelo Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik redni letni zbor članov. Povabilu se je odzvalo tudi 11 gostov:Marko Funkl, župan občine Hrastnik, general major Alojz Šteiner, predsednik ZSČ,Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, Drago Zupanc, predsednik OZSČ Laško, Franci Ceferin, sekretar OZSČ Trbovlje, Martin Šuštar, regijski koordinator ZSČ za […]

  • V sredo 20. marca 2019 je na sedežu Zveze slovenskih častnikov v organizaciji Odbora za odnose z javnostmi in publicistiko Zveze ter pod vodstvom Bojana Starca, predsednika Odbora, potekalo usposabljanje za pripravo prispevkov za objavo v medijih. Usposabljanja so se udeležili predstavniki 17 združenj ZSČ. V prvem delu je skrbnik spletne strani ZSČ, Frančišek Zavašnik, […]

  • V OZSČ Mislinjske doline, smo uspeli tudi pod novimi pogoji sestaviti ekipo za tekmovanje v streljanju z vojaško puško PAP M-59/66, ki je bilo izvedeno 15. marca 2019, v organizaciji Slovenske vojske na strelišču Pečovnik v Celju. Poleg naših članov, Gorazda Jeromla in Bojana Kebra, se je ekipi pridružil tudi Uroš Jeromel, ki je bil […]

  • V prostorih Gasilske brigade Koper je v torek, 12. 3. 2018, potekala redna letna programska konferenca OZSČ Koper. Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper, major. Bojan Starc, ter pozdravil vse navzoče predstavnike konference, prav posebno pa je pozdravil višjega praporščaka Tomaža Lavtižarja, podpredsednika ZSČ, ter ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Po potrditvi dnevnega reda, […]

  • V soboto, 16. marca 2019, je minilo natanko 75 let od pokola stotrinajstih borcev IV. bataljona Cankarjeve brigade na Javorovici nad Šentjernejem. Takrat je bil namreč po izdajstvu v neenakem boju v težkih zimskih razmerah uničen ta partizanski bataljon. Prizadevni domačini in člani ZB za vrednote NOB vsako leto ob tem datumu organizirajo komemoracijo in […]

  • Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek 1. marca 2019 v dvorani Parka vojaške zgodovine v Pivki izvedlo redni letni zbor članov. Udeležila se ga je večina članov, povabilu na zbor pa sta se odzvala tudi koordinator Zveze častnikov Kraško-Notranjske regije ZS,Č major Dejan Stančič, in predsednica OZSČ Ilirska Bistrica, podpolkovnica Vojka Kovačič. Po […]

  • V nedeljo 3. marca, je bil izveden že 41. Zimski pohod Arihova peč, ki ga organizirajo Slovensko planinsko društvo iz Celovca, Slovenska športna zveza iz Celovca in Slovensko pro­svetno društvo Rož iz Šentjakoba. Pohod je spomin na tragični 10. februar leta 1945, ko so zaradi izdaje gestapovci, nemški policisti in domači člani Volks­wehra v zgodnjih […]

  • Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Lendava smo se 1.3. 2019, v zgornjih prostorih Špar-Kocet v Lendavi, zbrali na redni letni programski konferenci, ki je bila istočasno tudi volilna. Konferenca je potekala skladno s statutom in poslovnikom. Predsednik, stotnik Robert Lenarčič, je  izčrpno poročal o delu v minulem letu in štiriletnem mandatu. Izvajanja je bilo podkrepljeno […]

  • V petek 1. 3. 2019 so se člani OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan in Žužemberk udeležili letnega zbora članov. Združenje je v letu 2018 realiziralo večino nalog iz letnega načrta dela. Člani so potrdili poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Ker je v oktobru odstopil […]

  • Letna konferenca Območnega združenja Slovenskih častnikov Velenje je bila izvedena 27. 2. 2019 v dvorani vile Bianca, Stari trg 3, Velenje. Konference se je udeležilo večje število članov, ki prihajajo iz občin Velenje, Šoštanj ter Šmartno ob Paki. ZSČ je na konferenci zastopal regijski koordinator in član predsedstva stotnik Dušan Ajtnik. Kot gostje so se […]

Zveza slovenskih častnikov 
©2019 ZSČAvtorji Emigma